ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

12.10.2016
CAT รุกลงทุนพม่า บูมตลาด AEC เปิดประตูโครงข่ายโทรคมนาคมอาเซียนเชื่อมต่อโลก
ในการประชุม Myanmar Connect 2016 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการประชุมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศพม่าและระดับภูมิภาค โดยมีผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่จากประเทศต่างๆทั้งในอาเซียนและเอเชียตบเท้าเข้าร่วม รวมทั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่ได้ร่วมประชุมและขยายธุรกิจโทรคมนาคมไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเตรียมลงทุนวางแผนการเชื่อมต่อระบบแบบ NNI (Network-to-network interface) กับผู้ให้บริการรายใหญ่ของพม่า เพื่อสามารถให้บริการบนโครงข่าย IP ซึ่งจะทำให้ CAT สามารถให้บริการ MPLS, IP-VPN กับกลุ่มธุรกิจตามความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจรและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผ่านเส้นทางเคเบิลภาคพื้นดินจากย่างกุ้ง มายังประเทศไทยที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมถึงเส้นทางผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW3 (South-East Asia - Middle East - Western Europe 3) ขึ้นบกที่ จ.สตูล ประเทศไทย