ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

04.08.2016
CAT ให้บริการแอพพลิเคชั่น ECT Talk รองรับระบบบริหารการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของ กกต.
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT เปิดเผย ว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT ได้จัดให้บริการแอพพลิเคชั่นกับหน่วยงานสำคัญของภาครัฐหลายหน่วยงาน ล่าสุดได้ให้บริการแอพพลิเคชั่น สำหรับระบบบริหารการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในชื่อแอพพลิเคชั่น ECT Talk ซึ่งใช้งานเป็นเครื่องมือประสานงานด้านการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของ กกต. ประจำจังหวัด หน่วยงานของ กกต. ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรของ กกต. ที่ได้ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่งานวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ