ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

15.02.2016
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 13 กำหนดให้ กรมการสรรพกําลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกำลังพลสำรอง (คกส.) มีอำนาจหน้าที่ วางแผนและประสานงานการดำเนินการของ คกส. รวบรวมเอกสารและข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในกิจการกำลังพลสำรอง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการกำลังพลสำรองและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
11.02.2016
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8581, 02-141-8583, 02-141-8585, 02-141-8586, 02-141-8590 และ 02-141-8899 และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th
06.01.2016
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ได้ใช้แนวคิด “Kids Carnival”“เทศกาลแห่งความสุข สนุก เหนือจินตนาการ” โดยจะเปิดให้เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนมาร่วมงานกันได้ ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. ทั้งนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี 2559 เข้าเยี่ยมคารวะ รับโอวาทและโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี จำนวน 769 คน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moe.go.th