ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

05.01.2016
สำนักการโยธา จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุก ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 2
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุก ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะที่ 2 โดยจะมีการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น สาระสำคัญของโครงการ และขั้นตอนกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองจัดกรรมสิทธิ์ โทร. 02-246-0258 และ ดูรายละเอียดของโครงการต่างๆ ได้ที่ www.bkk-land-acquisition2.com
17.11.2015
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรับลมหนาว "The Winter Festival Bangkok 2015"
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมมอบความสุขให้กับชาวไทย จัดกิจกรรมรับลมหนาว "The Winter Festival Bangkok 2015" ระหว่างวันที่ 8 -13 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 88 พรรษา และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกกาสภากาชาดไทย เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยจัดหารายได้สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิดเป็นเทศกาลฤดูหนาวร่วมสมัย ในบรรยากาศเย็นรับลมหนาวภายในงานจะมีบูทสินค้าต่างๆ มากมาย ผู้สนใจร่วมเปิดร้าน สามารถจับจองบูธ เปิดขายสินค้าได้วันนี้แล้วที่ (089) 783 – 8319, (085) 661 – 2854, (090) 551-1707, (02) 142-2245