บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

  • CAT SIP-connect

    บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ VoIP เช่น IP-PBX, SIP Server ของผู้ใช้บริการด้วย SIP Trunk เพื่อใช้สำหรับการโทรออกสายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศราคาประหยัด

ลักษณะบริการ

เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over Internet Protocol (VoIP) ในรูปแบบ SIP Trunk ที่เชื่อมต่อระหว่าง SIP Server, IP PBX หรือ อุปกรณ์ Voice Gateway ของผู้ใช้บริการกับ VoIP Server ของ CAT โดยสามารถใช้งานร่วมกับวงจร IP Network ต่างๆ หรือร่วมกับวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ สามารถเลือกใช้เลขหมายเดี่ยว หรือเลขหมายแบบ DID ตามพื้นที่ที่ต้องการใช้งานเพื่อใช้ติดต่อเรียกเข้าออกทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

วิธีการใช้งาน

  • โทรไปยังปลายทางภายในประเทศไทย: กดเลขหมายในประเทศทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง เช่น 02, 038, 08 
  • โทรออกสายนอกไปต่างประเทศ: กดรหัส 009 ตามด้วยรหัสประเทศและเลขหมายปลายทาง

 

 

อัตราค่าใช้บริการ

ติดต่อขอใช้บริการ