สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 133 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พะเยา

ที่อยู่ : 96 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5407 9706, 0 5407 9707, 0 5407 9708
โทรสาร : 0 5407 9706 ต่อ 7201 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิษณุโลก

ที่อยู่            : 118/14 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     :  0 5500 9999
โทรสาร       : -

 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท แพร่

ที่อยู่ : 300 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5406 9655
โทรสาร : 0 5406 9655 ต่อ 7100

สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สะเรียง

ที่อยู่ : 18 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5204 9433
โทรสาร : 0 5204 9433

สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สอด

ที่อยู่ : 784 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5503 9933
โทรสาร : 0 5503 9934

สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ : 26 ถ.อุดมชาวนิเทศ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5204 9444
โทรสาร : 0 5204 9445

สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สาย

ที่อยู่ : 119 หมู่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 05202 9966
โทรสาร : 0 5202 9966

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง

ที่อยู่            : 99 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 54019771, 0 5401 9774
โทรสาร       : 0 5401 9772, 0 5401 9773

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน

ที่อยู่ : 168 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5203 9111, 0 5203 9112, 0 5203 9114
โทรสาร : 0 5203 9110

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สวรรคโลก

ที่อยู่ : 165/5 ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5501 9888
โทรสาร : 0 5501 9889