CAT ร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันมาฆบูชาปี 2561”

      นายสุรพล  แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันมาฆบูชาปี 2561” ที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดขึ้น ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561