CAT ร่วมกับวิศวฯ จุฬาฯ จัดกิจกรรม MI Startup Workshop ครั้งที่ 3 : มี IoT กับนวัตกรรมและเมืองอัจฉริยะ

      ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมงานร่วมจัดกิจกรรม MI Startup Workshop ครั้งที่ 3 : มี IoT กับนวัตกรรมและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2561

      ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.ณัฏฐวิทย์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ IoT กับนวัตกรรมและเมืองอัจฉริยะ ด้วยบริการ LoRa IoT by CAT ซึ่งรองรับการให้บริการ IoT  มาพัฒนาระบบการจัดการเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆ โดยมีแผนดำเนินการขยายโครงข่ายให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ LoRa Technology by CAT ในกิจกรรม WorkShop ให้กับนักพัฒนา ผู้ประกอบการ นักเรียน และนักศึกษา อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอบคุณภาพกิจกรรม Workshopจาก Facebook : Faculty of Engineering, Chulalongkorn University**