ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" และสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

      พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย CAT ให้การสนับสนุนบริการสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตและ WiFi , บริการเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV เฝ้าระวังความปลอดภัย ณ จุดคัดกรองโดยรอบบริเวณการจัดงาน เพื่อส่งข้อมูลภาพที่ชัดเจนมีความละเอียดสูงมายังศูนย์ควบคุม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการร่วมงานในเส้นทางปั่นต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"นี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 และในโอกาสนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ