CAT ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" และสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

      พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย CAT ให้การสนับสนุนบริการสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตและ WiFi , บริการเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV เฝ้าระวังความปลอดภัย ณ จุดคัดกรองโดยรอบบริเวณการจัดงาน เพื่อส่งข้อมูลภาพที่ชัดเจนมีความละเอียดสูงมายังศูนย์ควบคุม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการร่วมงานในเส้นทางปั่นต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"นี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 และในโอกาสนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ