คณะผู้บริหาร CAT เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

       พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่  19 มกราคม 2562  โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมชมงานด้วย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

 

 

 

     โดย CAT ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม ได้นำระบบสื่อสารอันทันสมัยร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยเทคโนโลยีหลักที่ให้บริการ คือ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกล้อง CCTV การวางระบบ Back up วงจรสื่อสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสาร PS-LTE (Public Safety Long Term Evolution) ซึ่งเป็นโครงข่ายวิทยุสื่อสารระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัยด้วยการให้บริการติดต่อสื่อสารด้วยภาพและเสียง นอกจากนี้ ยังให้บริการ WiFi ในศูนย์บัญชาการเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในการติดต่อสื่อสารให้มีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการ  และเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงทำงานได้ง่ายขึ้นในการดูแลประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดการจัดงาน โดย CAT มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมนำระบบเทคโนโลยีสื่อสารมาสนับสนุนและร่วมปฏิบัติภารกิจอันสำคัญนี้