ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

CAT ยังคงเฝ้าระวัง และเตรียมระบบสื่อสารพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”

04.01.2019

            แม้ว่าพายุโซนร้อน “ปาบึก” จะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้ว แต่ยังส่งผลกระทบไปอีก 1 วัน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

            CAT ยังคงเฝ้าระวังและรักษาเสถียรภาพโครงข่ายการสื่อสาร ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาโดยจัดทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่คอยดูแลเฝ้าระวังระบบฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายภาคใต้ หรือ RNOC (Regional Network Operation Center) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตลอด 24 ชม.

            โดยในวันนี้ (5 ม.ค.62) นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ CAT พร้อมทีมงาน ได้เดินทางเข้าพื้นที่ประสบภัยฯ อาทิ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมวางแผนรับมือและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า พร้อมทั้งเตรียมแผนการเยียวยาฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้นได้ส่งมอบน้ำดื่ม CAT ให้ “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม” อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปร่วมบริจาคช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย

             สำหรับการดูแลผู้ใช้บริการ CAT ได้พิจารณายกเว้นค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในช่วงที่ไม่สามารถใช้บริการได้