CAT ร่วมเปิดตัวแอปฯ “กทม. Connect” #คลิกเดียวรู้เรื่อง ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง

     วันนี้ (15 มกราคม 2562)  พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” อย่างเป็นทางการ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

 

     แอปฯ “กทม. Connect” เกิดจากความร่วมมือตามโครงการ Bangkok Connect ระหว่าง CAT และ กทม. ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในรูปแบบแอปพลิเคชันตามแนวคิด #คลิกเดียวรู้เรื่อง รวมข้อมูลสำคัญที่เชื่อถือได้ไว้ในแอปฯ เดียว  โดย CAT เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาระบบโมบายล์เนทีฟแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรเพื่อดำเนินการด้านจัดการเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดหาระบบคลาวด์ (CLOUD Computing) เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชัน รวมถึงนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของประชาชนมาใช้เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงการ

ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่คนกรุงอยากรู้ ในแอปฯ “กทม. Connect” เวอร์ชั่นแรกนี้

- การแจ้งเตือน ข้อมูลด้านการเดินทางล้อ-ราง-เรือ จุดน้ำท่วม

- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย

- กิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของ กทม. อาทิ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  ทำหมันสุนัข ฉีดยุง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

- แนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารอร่อย กิจกรรมห้ามพลาด

- แนะนำการใช้บริการต่างๆ กับ กทม. อาทิ รถสุขาเคลื่อนที่ การจองคิวออนไลน์ ช่องทางการเสียภาษี ขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ อีกทั้งรวมหมายเลขติดต่อที่สำคัญ และช่องทางร้องทุกข์ต่างๆ เป็นต้น

     ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” ผ่านทาง App store และ Google play  เพื่อติดตามข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้แล้วตั้งแต่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป