CAT satcom News and promotion

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CAT satcom

CAT ให้บริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอล VNL Volleyball Nations LEAGUE 2018

27.06.2018

CAT ให้บริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอล VNL Volleyball Nations LEAGUE 2018 แก่ บริษัท MX1 ณ สนาม อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ระหว่าง วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561และ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา อาคารชาติชายฮอลล์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา