CAT datacom News & promotion

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CAT datacom

CAT จัดผู้บริหารด้านไอที เปิดประสบการณ์นำบล็อกเชน (Blockchain) สู่การขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐและเอกชน

22.03.2019

                   ในทุกๆ ปีปฏิเสธไม่ได้ว่ามักจะมีการกล่าวถึงเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญด้านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ ด้วยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในครั้งนี้ก็คือ “บล็อกเชน” (Blockchain)

 

 

                   “บล็อกเชน” นับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้  โดยมีแนวคิดในการสร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน จากนั้นจะนำข้อมูลบันทึกลงในกล่องสี่เหลี่ยมโดยมีข้อมูลเหมือนกันทุกกล่อง (Block) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบห่วงโซ่ (Chain) ทำให้บล็อกเชนไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งข้อมูลอีกต่อไป ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในโลกการเงิน และนอกจากการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในภาคธุรกิจการเงินแล้ว หลายๆ หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้เริ่มมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ตอบสนองกับพันธกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

 

                   ทั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังเป็นเทรนด์ที่เรียกได้ว่าจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ดังนั้นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จึงได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร Block Chain Technology : Insight and Implement for Globalization 4.0” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารด้านไอทีที่เข้าร่วมรับการอบรมจากหลากหลายหน่วยงานได้เตรียมตัวรับมือกับเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนสามารถบูรณาการสถาปัตยกรรมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อรองรับระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                  

                   โดยตลอดระยะเวลาของการจัดอบรมในครั้งนี้ CAT ได้ปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องบล็อกเชน บิทคอยน์ Ethereum และ Hyperledger  ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการใช้งานบล็อกเชนและการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงยังได้จัดให้มี Workshop ในเรื่องการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้บล็อกเชนและเครือข่ายแบบวงแหวนหลายชั้น โดยมุ่งหวังให้หลักสูตรดังกล่าวช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถประยุกต์ใช้บล็อกเชนสำหรับระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และนี่คือเสียงความคิดเห็นบางส่วนของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

 

ว่าที่ร้อยตรี พงศธร นาวา 

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

                    “การอบรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ โดยส่วนตัวผมเองถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องบล็อกเชนเป็นครั้งแรก ซึ่งผมไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน แต่จากการที่ได้เรียนกับอาจารย์แล้วก็ทำให้ทราบว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีหลักการอย่างไรบ้าง ในข้อดีของบล็อกเชนส่วนหนึ่งคือเรื่องของความโปร่งใสที่เราสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ไปใช้ในด้านการเงิน ซึ่งก็จะช่วยทำให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

                    สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทำให้คิดว่าในอนาคตจะได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ทำในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับบริจาค เพื่อที่จะช่วยให้เรื่องการรับบริจาคมีความโปร่งใสมากขึ้น”

  

 

คุณสกล  คำแดง

ตำแหน่ง Assistant Manager

บริษัท กลุ่มธุรกิจ Aditya Birla (Thailand) จำกัด

                    “การได้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับบล็อกเชนเทคโนโลยีในครั้งนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบิทคอยน์ บิทไมเนอร์ บิทคอยน์ไมเนอร์ และทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประติมากรรมหรือการทำงานของบล็อกเชน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจากการได้รับความรู้ในวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งให้เราได้ศึกษาและพัฒนาเพื่อนำมาใช้งานต่อไป

                   จากการเข้าร่วมอบรมผมถือว่า CAT ได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ได้แสดงไอเดียในการพัฒนา เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในบริษัทของตัวเอง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดี”

 

 

คุณเรวัต  กุลศิริรัตน์

ตำแหน่ง Network Engineer

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

                    “ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนได้เข้ามามีบทบาทกับเรื่องธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเงินสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องมีคนกลางที่จะมากุมอำนาจ ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย แต่สำหรับจันวาณิชย์เองแม้ตอนนี้จะยังไม่มีแผนการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ แต่ถ้าในอนาคตบริษัทจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ผมก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้มาช่วยให้บริษัทใช้เทคโนโลยีนี้ได้สะดวกมากขึ้น โดยจะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล การส่งข้อมูลระหว่างไซต์ของบริษัทมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

                    จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของอาจารย์แต่ละท่านที่เข้ามาให้ความรู้และอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเข้าใจถึงเทคโนโลยีนี้อย่างเต็มที่”

 

คุณอานันท์ หวังกุหลำ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

การรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

                    “สำหรับตัวผมเองได้ติดตามเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเป็นระยะๆ แต่การศึกษาด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากด้วยภารกิจและงานที่ทำอยู่ ดังนั้นการได้เข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้จึงทำให้ตัวผมเองได้รับความรู้มากขึ้น และคิดว่าจะสามารถนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานได้ในอนาคต ซึ่งผมคงต้องกลับไปดูบริบทของหน่วยงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน โดยต้องดูว่าจะพัฒนาส่วนไหนเพื่อให้การให้บริการสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

                    สำหรับในอนาคตหาก CAT จะจัดให้มีการอบรมเรื่องบล็อกเชนอีกครั้ง ส่วนตัวผมมองว่าผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลากหลายส่วนงาน จึงทำให้หน้างานของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นมุมมองที่จะเข้าใจในเรื่องที่เรียนจึงย่อมแตกต่างกันด้วย ดังนั้นหากเป็นไปได้อยากให้จัดรวมหน่วยงานที่มีลักษณะหน้างานคล้ายกัน หรือใกล้เคียงกันได้มาเจอกัน เรียนในเรื่องเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองระหว่างกัน และช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

                    ทั้งนี้ในส่วนของวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ดีมาก ซึ่งผมได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้สอนที่เต็มที่กับผู้เข้าอบรม สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ CAT ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาฝึกอบรมครับ”

 

 

คลิกดูรายละเอียดบริการ:  http://www.catdatacom.com/th/site/home

ติดตามข่าวสาร: http://www.cattelecom.com/cat/index.phphttps://www.facebook.com/catdatacomm/