CAT datacom News & promotion

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CAT datacom

13 คุณประโยชน์สำคัญของ “Emotion AI” ปัญญาประดิษฐ์ประเมินอารมณ์

23.12.2019

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากขีดความสามารถในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้เราสามารถพัฒนาให้ AI มีความรอบรู้ ช่วยแบ่งเบาภาระงาน หรือสร้างชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ได้

 

Emotional AI จัดเป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งพัฒนาเพื่อการประมวลผลทางความคิด ผ่านการประเมินการแสดงออกของสีหน้า, การจดจำใบหน้า, รูปแบบคำพูด ไปจนถึงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์การให้บริการสำหรับภาคธุรกิจ หรือช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับภาคครัวเรือน


ในวันนี้ผมจะพาเพื่อน ๆ ไปรู้จัก 13 คุณประโยชน์ของ Emotional AI ในการวิเคราะห์อารมณ์ เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่คุณควรรู้

  

1. ด้านการเล่นเกม

สำหรับกลุ่มเกมคอนโซล ที่มีการใช้กล้องจับการเคลื่อนไหว ผู้ผลิตอาจพัฒนาให้มาพร้อมกับ AI ที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์ของผู้เล่นผ่านการแสดงออกของสีหน้าและท่าทาง เพื่อนำไปปรับใช้ในการตอบสนองของเกม รวมถึงการนำเสนอโฆษณาเกมที่น่าสนใจผ่านคุณลักษณะของผู้เล่น

ส่วนทางด้าน PC อาจวิเคราะห์นิสัยของผู้เล่น ผ่านการสนทนาในเกมออนไลน์ หรือรูปแบบการเลือกตัวเลือกในเกม เมื่อ AI ประมวลผลก็สามารถทำการเลือกด่าน หรือความยากง่ายของเกมให้เหมาะสมได้ เพิ่มความสนุกสนานในแบบที่ผู้เล่นชื่นชอบ

 

 2. การวินิจฉัยทางการแพทย์

โรคหรือความผิดปกติบางชนิด สามารถตรวจจับได้จากอารมณ์และการแสดงออก เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรคหลงลืม เป็นต้น ในบางครั้งแพทย์ (ซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง) อาจเกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยได้ ซอฟต์แวร์ที่มี Emotion AI จะเข้ามามีบทบาทช่วยตรวจจับการแสดงออกของผู้ป่วย และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลวินิจฉัยที่ช่วยให้แพทย์นำผู้ป่วยไปประเมินผลในลำดับถัดไป

 

 

3. การศึกษา

ประโยชน์ข้อนี้ถือว่าน่าสนใจมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก การดูแลสอดส่องของครูในห้องเรียนอาจทำได้ยาก แต่เมื่อมีการติดตั้ง AI ตรวจจับอารมณ์ในห้องเรียน ก็จะช่วยวิเคราะห์การแสดงออกของนักเรียนแต่ละคน และรายงานให้ครูผู้สอนให้ทราบว่า ในคาบเรียนนั้น ๆ นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด โจทย์ยากไปหรือไม่ (ซึ่งจะตรวจจับได้จากความกังวลของนักเรียนที่แสดงออกมา) ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปปรับแผนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

 

4. ความปลอดภัยของพนักงาน

ความปลอดภัยมีอยู่หลายรูปแบบ ความเครียดและความวิตกกังวลก็จัดเป็นหนึ่งในความเสี่ยง ที่บั่นทอนจิตใจของพนักงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน แย่ไปกว่านั้นอาจส่งผลกระทบให้การทำงานผิดพลาดจนถึงแก่ชีวิตได้เลย ดังนั้นการนำ Emotion AI มาใช้เพื่อประเมินการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง, รูปแบบการสนทนาที่อาจบ่งบอกถึงความกังวลใจ อาจช่วยให้ผู้จัดการทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานเหล่านี้ และเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 5. ความปลอดภัยของผู้ป่วย

ในโรงพยาบาลบางแห่ง จะมีพยาบาลหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เตือนให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มักมีภาวะหลงลืม ให้รับประทานยาตรงเวลา แต่หุ่นยนต์พวกนี้อาจลืมดูแลให้ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ดังนั้นผู้บริหารโรงพยาบาลสามารถติดตั้ง Emotion AI ให้กับหุ่นยนต์เหล่านี้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มฟังก์ชันในการวิเคราะห์สีหน้าและอารมณ์ของผู้ป่วย ประมวลผลเป็นความพึงพอใจสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ในโรงพยาบาล ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเก็บภาพใบหน้าเปรียบเทียบในแต่ละวัน เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เป็นต้นว่าหากผู้ป่วยมีใบหน้าที่ซูบผอมลงเรื่อย ๆ จะได้แจ้งเตือนให้แพทย์เข้าดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

 

 6. ความปลอดภัยขณะขับขี่

บริษัทผลิตรถยนต์สามารถติดตั้งระบบ AI ตรวจจับการแสดงออกและอารมณ์ของผู้ขับขี่ ซึ่งสามารถประเมินได้ว่าในขณะนั้นผู้ขับขี่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่หรือไม่ เนื่องจากอารมณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความประมาทในการขับขี่บนท้องถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ หรืออาจจะตรวจจับใบหน้าเพื่อประเมินความตั้งใจจดจ่อของผู้ขับขี่ หากดวงตาของผู้ขับขี่ไม่อยู่ในภาวะที่เหมาะสม อาจหมายถึงผู้ขับขี่กำลังง่วงซึมระบบจะได้แจ้งเตือนให้หาที่จอดพัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นั่นเอง

 

 

 7. รถยนต์อัตโนมัติ

ในอนาคตรถยนต์อัตโนมัติจะมีเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ ในที่นี้จะรวมถึงกล้องและไมโครโฟน ซึ่งผู้ผลิตสามารถนำ Emotion AI ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อประเมินรูปแบบคำพูดขณะขับขี่ ไปจนถึงการแสดงออกทางสีหน้า เพื่อที่รถยนต์อัตโนมัติจะสามารถตอบนองในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ อีกทั้งยังสามารถประเมินทัศนคติของผู้ขับขี่ ให้คำแนะนำเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

 8. จับโกหก

การจับโกหกของ Emotion AI คือการวิเคราะห์รูปแบบของคำพูด และกิริยาท่าทางของบุคคล แน่นอนว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งงานด้านการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ กระทั่งงานด้านประกันภัยก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน ผู้ที่มาสมัครขอรับกรมธรรม์ ผู้ให้บริการจะสัมภาษณ์ก่อนที่จะมอบกรมธรรม์ให้ จากผลสำรวจพบว่ากว่า 30% ของผู้สมัครกรมธรรม์ มักจะให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อรับสิทธิ์การคุ้มครองมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ให้บริการ เทคโนโลยีนี้จะเข้ามามีบทบาทร่วมวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ได้

 

9. การรับสมัครงาน

ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครอาจเล่าเรื่องราวที่เป็นเท็จ หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในบางครั้งอาจทำให้บริษัทได้บุคคลที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร การใช้เทคโนโลยี Emotion AI จะสามารถบันทึกและประมวลผลประโยคต่าง ๆ ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ ซึ่งระบบสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ รูปแบบคำพูด, ความต่อเนื่องของเรื่องราว, การพูดเนื้อหาซ้ำๆ รวมถึงกิริยาการแสดงออกของผู้สมัคร สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้รับสมัครนำข้อมูลไปประเมินเป็นความน่าเชื่อถือของผู้สมัครได้

 

 

10. ระบบ Call center ที่ชาญฉลาดขึ้น

เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้าน Call Center มักจะเจอลูกค้าที่ใช้คำกิริยาไม่สุภาพด้วย เพราะส่วนใหญ่จะโทรมาด้วยอารมณ์โกรธ กรณีที่การสนทนาเป็นไปอย่างไม่ราบลื่น Emotion AI ในระหว่างคู่สายจะช่วยวิเคราะห์รูปแบบคำพูดของลูกค้า และทำการโอนสายไปยังพนักงานรับผิดชอบโดยตรงในทันที และในบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินการขอความร่วมมือบันทึกการสนทนา ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในการใช้ Emotion AI เพื่อนำรูปแบบของการสนทนาแต่ละครั้งไปวิเคราะห์ และใช้ในการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

 

 11. อุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน

อุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านมีอยู่หลายแบบ แต่ในกรณีนี้จะขอกล่าวถึงอุปกรณ์กลุ่ม Virtual personal assistant-enabled speaker (VPA) ซึ่งจะสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ ปกติแล้วผู้ผลิตอาจใส่ระบบการสนทนาขั้นพื้นฐานลงไป เพื่อให้ระบบสามารถช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ตามคำสั่งเฉพาะ แต่ถ้าผู้ผลิตใช้ Emotion AI ร่วมด้วย อุปกรณ์จะสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ได้จากคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้มีการสนทนาได้ เพราะอุปกรณ์จะเรียนรู้ในการตอบสนองสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด

 

 12. การบริการสาธารณะ

ยกตัวอย่างถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่สาธารณะ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งสามารถตรวจจับและจดจำใบหน้าของผู้ที่มาใช้บริการพื้นที่สาธารณะ แล้วนำไปวิเคราะห์เป็นผลความพึงพอใจในการให้บริการ หรืออาจนำไปใช้งานในการจับการก่ออาชญากรรมในที่สาธารณะได้ด้วย เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐและเอกชนที่น่าสนใจเลยทีเดียว

 

 

 

13. ร้านค้าปลีก

ร้านค้าปลีกบางประเทศ เริ่มมีการติดตั้ง Emotion AI ไปยังกล้องเว็บแคมที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์และกล้องวงจรปิดเพื่อประเมินการแสดงออกทางสีหน้าและการสนทนาของผู้ให้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยบ่งบอกถึงความพึงพอใจของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าแต่ละชิ้นได้ ผู้ให้บริการจึงสามารถนำไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดได้

 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการใช้ AI เพื่อประเมินอารมณ์, สีหน้า และท่าทางของผู้ใช้บริการ นับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกเหนือจากการนำไปใช้ในการให้บริการและการโฆษณาแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในระดับครัวเรือน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนอยู่อีกมาก เพราะการถูกตรวจจับใบหน้าอาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่สบายใจได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องมีการชี้แจง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้อย่างเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตครับ

 

 

   โดย Noppon1412 นักรีวิวสินค้า IT โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อยู่  ในเพจ ExtremeIT