Main banner 26 sep 2016 Main Banner 1 x

CAT HIGHLIGHT [ VIEW ALL ]

NEWS & EVENTS [ VIEW ALL ]

กรมการสื่อสารทหาร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี

CAT ร่วมงานสัมมนา NBTC IoT Forum ของสำนักงาน กสทช.

CAT ร่วมกับวิศวฯ จุฬาฯ จัดกิจกรรม MI Startup Workshop ครั้งที่ 3 : มี IoT กับนวัตกรรมและเมืองอัจฉริยะ

CAT มอบความรู้นอกห้องเรียน สู่โรงเรียนขาดแคลน จ.ตาก ในโครงการ “CAT 001 ปันน้ำใจ มอบห้องสมุด” ปี 7

CAT ร่วมออกบูธบริการ LoRa IoT by CAT ในงาน “Bangkok Raspberry Jam Big Birthday Weekend 2018”

CAT ร่วมแสดงความยินดีสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ครบรอบ 8 ปี

CAT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)"

CAT ร่วมแสดงความยินดีการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 39 ปี

CAT VDO [ VIEW ALL ]

  • มาทำความรู้จักกับ Big Data

    มาทำความรู้จักกับ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา กำหนดนโยบาย ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  • CAT Banner link