ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

เพิ่มรอบการจ่ายเงินผ่านบริการ Cash Management เป็นกรณีพิเศษ

01.11.2016

บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เพิ่มรอบการจ่ายเงินผ่านบริการ Paylink Check ของ Citi Bank

1. วันที่ 11 , 25 พฤศจิกายน 2559

2. วันที่ 9 , 23 , 30 ธันวาคม 2559

รอบจ่ายวันที่ 4 , 18 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 2 , 16 ธันวาคม 2559 เปิดจ่ายตามปกติ