CAT มอบความรู้นอกห้องเรียน สู่โรงเรียนขาดแคลน จ.ตาก ในโครงการ “CAT 001 ปันน้ำใจ มอบห้องสมุด” ปี 7

     นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรืิอ CAT จัดกิจกรรม CAT มอบความรู้นอกห้องเรียน สู่โรงเรียนขาดแคลน จ.ตาก ในโครงการ “CAT 001 ปันน้ำใจ มอบห้องสมุด” ปี 7 เพราะห้องสมุดคือแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญสำหรับนักเรียนและครู  รวมถึงชุมชนในละแวกโรงเรียน มีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดโครงการเพื่อสังคมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นปีที่ 7 โดยโครงการนี้ได้เดินทางไปปรับปรุงและมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนที่ขาดแคลนมาแล้วทั่วทุกภาค รวม19 แห่ง  โดยนำพนักงาน CAT และลูกค้ากลุ่มบริการโทรศัพท์ที่มีจิตอาสา ลงพื้นที่ไปช่วยกันปรับปรุงห้องสมุดเก่าที่ทรุดโทรมให้เป็นห้องสมุดโฉมใหม่ภายใต้แนวคิด Let’s go Together PLUS เพื่อมอบสิ่งดี ๆ ให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มากกว่าการเรียนหนังสือในห้องเรียน เป็นการ Let’s go learn ได้เรียนรู้ไปด้วยกัน Let’s go read ได้อ่านไปด้วยกัน และ Let’s go play ได้สนุกไปด้วยกัน

       ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้มีทั้งการตกแต่งห้องสมุดให้สดใสสวยงามน่าใช้ มีการมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด และยังได้ทำมุมสันทนาการรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้สนุกกับเกมและของเล่นที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะเสริมพัฒนาการ ได้ผ่อนคลาย และฝึกสมาธิไปในตัว นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน มอบทุนเรียนดีทุนละ 2,000 บาท และนักเรียนทุกคนยังได้รับชุดนักเรียนพร้อมทุนการศึกษาทุนละ 500 บาทอีกด้วย