CAT มอบของขวัญวันเด็กให้น้อง ๆ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต กับ CAT

05.01.2019

                            ในโอกาสวันเด็ก ประจำปี 2562 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มอบของขวัญพิเศษวันเด็กให้กับน้อง ๆ "มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก" ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม โดยการพาน้อง ๆ ไปร่วมกิจกรรมอันอบอุ่น "เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต กับ CAT" ณ สวนสนุก Dream World พร้อมกันนี้ นางวชิรา คันธอุลิส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน CAT มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่อไป โดยมีนายอเนก เพิงสงเคราะห์ ผู้จัดการโครงการทั่วไปของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา